Welkom

Welkom op de website van Maia

Maia is een samenwerking van verloskundigen binnen de regio Gelderse Vallei.

Op deze site vindt u informatie over Maia, de deelnemende verloskundige praktijken en activiteiten van Maia op verloskundig, zwangeren en kinderwens gebied.

Deelnemende Verloskundigen Maia

Ledenbestand 2016

 

 

 

Bestuur

van links naar rechts en van boven naar beneden:


Nathalie Hagen (interim voorzitter)
Aafke van Os (algemeen bestuurslid)
Germa van Roekel (penningmeester)
Sabine van Kooten (algemeen bestuurslid)
Riët Kremers (secretaris)

 

 

Activiteiten

Maia heeft de volgende documenten ontwikkeld:

  • Visiedocument
  • Beleidsplan
  • Huishoudelijk reglement

Het KSV-Ede en Maia werken aan een samenwerkingsovereenkomst. Dit document is op de ALV van 30-06-2014 besproken en goedgekeurd door de leden. Olga Smit zal deze overeenkomst met Wim Peters op 8-7-2014 ondertekenen.

Samenwerkingsovereenkomst KSV-Ede en Maia

Op 30 juni 2014 is er op de ALV verder gebrainstormd over de samenwerkingsovereenkomst VSV plus. Olga Smit en Nathalie Hagen hebben op 8-7-2014 weer een bijeenkomst met de VSV plus werkgroep.

Contact

Contact opnemen met Maia kan via:

bestuur@maia-verloskundigen.nl

Info@maia-verloskundigen.nl

secretaris@maia-verloskundigen.nl

 

Het postadres van Maia is:

Le Maitreweg 15, 6871 DG, Renkum

Disclaimer

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch de juistheid of volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Met de grootste zorg is de inhoud van deze website samengesteld, maar ervaring leert dat het kan voorkomen dat informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Aan de informatie op de site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Maia verloskundigen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. Maia verloskundigen behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen op deze website.

Welkom

U bent ingelogd op intranet van Maia.

Op intranet vindt u vergaderdata en notulen van de verschillende vergaderingen omtrent Maia (tot 1 jaar na dato), presentaties van de thema-avonden of andere bijeenkomsten en verdere vertrouwelijke stukken van Maia.

Het gebruik van intranet is strikt vertrouwelijk!

Welkom op de site van Maia

Deze site wordt beheerd door Jiska van Garderen en Annnemarie Scherphof.

De leden van de vereniging zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van stukken bestemd voor de site. Jiska en Annemarie zullen er zorg voor dragen dat deze stukken op de site gepubliceerd worden.

Stukken kunnen enkel aangeleverd worden via de mail:
jiska@verloskundigenveenendaal.nl

Notulen kunnen in WORD worden aangeleverd, protocollen enkel in PDF formaat.

Beleidsplan definitief 2016-2018

beleidsdocument

huishoudelijk reglement

Agenda Bestuur

Bestuursvergaderingen:

 

actiepunten

Actielijst vanaf 1 januari 2013, voor de leden-1.pdf

 

 

 

Agenda Maia

Data ALV Maia:

- maandagavond 6 februari van 19.15-21.30, locatie FARA

- maandagavond 15 mei van 19.15-21.30, locatie FARA

 

 

ALV KNOV

adres: Utrecht, Domus Medica

Overige data

Adressenlijst

Ledenbestand 2016

 

 

Pagina: 1 2  >>>

MAIA verloskundigen

Willem Pijperlaan 3, 6711 EP Ede

2019 MAIA verloskundigen