Disclaimer

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch de juistheid of volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Met de grootste zorg is de inhoud van deze website samengesteld, maar ervaring leert dat het kan voorkomen dat informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Aan de informatie op de site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Maia verloskundigen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. Maia verloskundigen behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen op deze website.

MAIA verloskundigen

Willem Pijperlaan 3, 6711 EP Ede

2023 MAIA verloskundigen